actviteiten/cursussen


Nieuwjaarsreceptie.


De nieuwjaarsreceptie geniet een grote belangstelling. In een ontspannen en gezellige sfeer en onder het genot van een drankje en een hapje wensen wij elkaar alle goeds toe voor het nieuwe jaar.
De voorzitter kijkt nog even terug naar het afgelopen jaar, maar richt toch vooral zijn blik op het komende jaar.

 Seniorencafé.


Minimaal vier keer per jaar houden wij een seniorencafé. De deuren gaan op vrijdagavond om 19.30 open en tegen 23.00 u klinkt de laatste bel van onze pub. Het seniorencafé kenmerkt zich door telkens een thema te draaien. Het thema wordt vooraf niet bekend gemaakt en kan zeer uiteenlopend van aard zijn. Zo zijn b.v. Sinterklaas, dhr. en mevr. de Bok en een tonnetjesproater al eens langs geweest en hebben we een keer een avondje sterke verhalen vertellen mee gemaakt. 
Tegen een zeer schappelijke prijs geniet u van een heerlijk avondje.


Algemene ledenergadering

In het voorjaar worden op de A.L.V. leden geïnformeerd en bevraagd over uiteenlopende formele aspecten. Het bestuur toont inzage over het afgelopen jaar. 'Wat is ons overkomen en hoe zijn we ermee omgegaan'.
De penningmeester toont de financiële verantwoording en vraagt de vergadering om akkoord te gaan met het financieel voorstel/plan voor het komende jaar. De kascommissie geeft haar bevinding over haar controle.

                                                     
Bingo  
Elke eerste woensdag van de maand spelen we bingo in De Kloosterhof in Weurt. Serieus en toch gezellig met elkaar in lichte spanning een leuke middag hebben. De prijzen zijn heel bruikbaar.
Ieder lid mag gerust een of meerdere introducees meenemen. U hoeft zich niet aan te melden.
Als de prijzen er niet uit gaan worden ze verloot. De koffie/thee is gratis. Informatie bij ons secretariaat
                                                                                                                           

Tref-en-Doemiddag  
Heeft u vandaag nog niemand gesproken en misschien gisteren ook al niet, dan is de 
inloopmiddag iets voor u. Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur is er in De Kloosterhof 
een gezellige middag. 
    Weurtse senioren van onze vereniging leggen dan een kaartje, spelen een spelletje 
    of kletsen zomaar met elkaar. 
    De aandacht voor elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee geeft             
    je het gevoel dat je in een huiskamer zit.  
    Deze Tref-en-Doemiddag is geheel gratis en u mag een introducee meenemen. Aanmelden hoeft niet.
    Kom gerust langs, u bent van harte welkom. Henk van Bergen coördineert. 024 6772881


Vrijwillige Ouderen Adviseur   
In onze vereniging zijn Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) werkzaam. Zij ondersteunen ouderen met het invullen van formulieren, zijn aanwezig bij z.n. keukentafelgesprekken of maken u wegwijs bij instanties en dergelijke.  Het belangrijkste is dat er een beroep gedaan kan worden op een gratis adviseur. Alle VOA’s zijn gecertificeerd. 
Het eerste contact loopt via ons secretariaat. Annemie Smits, Past. v.d. Marckstraat 10 Weurt    
tel 0246773831

Avond4daagse Weurt


De seniorenvereniging Weurt organiseert jaarlijks
(al meer dan twaalf jaar) de avondvierdaagse van Weurt. De wandeling staat open voor iedereen en zo trekken in juni jong en oud menig kilometertje samen op. De afstanden gaan van 2,5 tot 15 kilometer per dag en in 2018 gingen 198 deelnemers van start. De wandeling gaat door het Weurtse en Beuningse land en brengt de wandelaar op de mooiste plekjes van onze gemeente. Rolstoelers zijn ook van harte welkom. 
Informatie bij Theo Bartels tel: 024 6773574


Toneel
Jaarlijks is er een toneeluitvoering voor leden. We zoeken bewust naar een uitvoering wat Weurtse senioren zal aanspreken. De activiteit is specifiek voor leden van onze vereniging, maar leden van de zusterverenigingen zijn eveneens welkom. Sjaak Klaassen coördineert.


Dagreis of meerdaagse reizen
            
De seniorenvereniging organiseert in het najaar een dagreis  en in het voorjaar een meerdaagse reis naar het buitenland. Bij voldoende  belangstelling bezoeken we ook een Kerstmarkt. 
Henk van Bergen coördineert. 024 6772881
Dagtrip voor minder validen 
Speciaal voor onze mindervalide dorpsgenoten organiseren we jaarlijks een dagtrip. Deze mensen hebben veelal moeite aan het sociale verkeer deel te nemen en hebben hiermee toch een speciaal moment. Er ontstaan spontane ontmoetingen en afspraken tussen mensen die elkaar vaak lang niet meer hebben gezien.
Speciaal hiervoor verkopen we eind augustus loten en de opbrengst besteden we volledig hieraan. Hierdoor is wordt deze dagtrip betaald door Weurtenaren voor Weutenaren. De trekking vindt plaats tijdens een voetbalwedstrijd begin september en de loten zijn hiervoor tegelijkertijd ook het entreebewijs. 
De trekking is in de rust door een bestuurslid en de scheidsrechter van dienst. 
Deze activiteit is een van de mooiste die we kunnen organiseren. 
Henk van Bergen coördineert.


Koos' fietstochten

Onder leiding van Theo Veenman wordt er een keer in de twee weken gefietst. De afstand van de tochten ligt meestal rond de 30 á 35 km. Er zijn geen kosten aan verbonden. We starten op de dinsdag om 09.30 uur vanaf De Kloosterhof. Elektrische fietsen vormen geen belemmering tot deelname. Onderweg wordt er een koffiestop ingepland. Bij slecht weer gaat de tocht niet door en schuiven we een week op. Theo stelt geen eisen vooraf, behalve dat het materiaal in orde moet zijn.

Wilt u informatie bel dan met Theo Veenman tel: 024 3778097 of met Ton Zwartjes tel. 024 3771047 


Bridge 
Sinds januari 2019 zijn we een bridgeclub gestart. Elke donderdagavond is er in De Kloosterhof in Weurt een bridge-kaartavond voor de beginnende bridger. Aanvang 20.00 uur. We willen groeien naar een hoger niveau om zo in de toekomst andere bridgeclubs uit te nodigen om tegen ons te spelen. Iedere bridgespeler is hiermee uitgenodigd.
Annemie Smits coördineert tel: 024 6773831


Fitvoetbal/Walking voetbal  
In 2019 zijn we gestart met fitvoetbal. in samenwerking met voetbalclub WVW. 
Een moderne sport voor ouderen die nog graag tegen een balletje trappen.
Het speelveld is een kwart voetbalveld. Het is geen contactsport en er mag niet gerend worden.
Elke vrijdagmorgen om 10.00 uur is er een partijtje voetbal en na afloop drinken we koffie. 
Theo Bartels coördineert tel: 024 6773574
Film 
Elk jaar streven we ernaar een of meerdere filmmiddagen te organiseren. We proberen een cineast te krijgen die films en/of documentairefilms maakt uit onze streek en die voor ons te komen draaien. De entree is voor alle leden van de seniorenverenigingen uit de gemeente Beuningen eventueel met introducee. 
De films woorden vertoont in De Kloosterhof, Kapittelweg 2a in Weurt. 
Annemie Smits coördineert.Eetpunt Weurt
                                      
Elke donderdagmiddag kunt u eten in de De Kloosterhof te Weurt. Gezellig en lekker makkelijk.  Het eetpunt wordt gerund door vrijwilligers die behalve de inkopen ook alles zelf (vers) koken. U wordt verwacht om 12.30 en het kan uitlopen tot 14.00 uur waarna u nog kunt aanschuiven bij onze inloopmiddag. Een maaltijd kost € 7,50  
Wel even aanmelden middels tel:  6750939
Biljarten 


Donderdagsmiddags tijdens de Tref-en-doemiddag kan er gebiljart worden. 
Samen een carambole maken tijdens deze middag waar ook andere spellen en bezigheden georganiseerd worden. Vrije inloop en geen kosten. Een kopje koffie of thee is gratis.


Kerstbrunch   
Jaarlijks verzorgen wij voor onze leden een kerstbrunch. De tafels worden dan feestelijk en in stijl gedekt en gedecoreerd met zelfgemaakte kerststukjes. Een brunch is een combinatie van ontbijt en lunch en dus worden er ook warme gerechten aangeboden. 

Een heel gezellig samenzijn in kerstsfeer en afgesloten met een optreden van een koor of een muziekgezelschap. Deze kerstbrunch is een niet meer weg te denken activiteit zo aan het eind van het jaar


Yoga 
Yoga verruimt je geest, je leert om iedere spiergroep te ontspannen en te beheersen, je tracht rust in je lichaam te creëren, ruimte te brengen , daar waar nodig is, om mogelijk daar pijn te verzachten en een heerlijk ontspannen gevoel te krijgen. Je moet yoga leren en na enige lessen ga je zeker ervaren wat het met je lichaam doet. Je leert mediteren en dicht bij jezelf te komen. Yoga wordt gegeven op dinsdagochtend en donderdagmiddag in de De Kloosterhof. 
                                  
Meer weten?  Bel met Thea van Bergen. tel  024 6772881              


Bloemschikken  
                  
Een aantal keren per jaar is er bloemschikken in de De Kloosterhof. Denk aan herfststukjes, kerst, voorjaar en Pasen. Er is begeleiding aanwezig op deze middagen/avonden. Een ieder maakt een werkstuk  van verse bloemen. Voor verdere info bel met Annemie Smits.  tel:  024 6773831      


                                                     Hobbymiddagen
                             
In de dagen voor Kerstmis worden er, voor de leden die chronisch ziek zijn, kerststukjes gemaakt. Uiteraard kun je ook een kerstukje voor jezelf te maken. Voorafgaand aan Pasen maken we evenzo stukjes. Deze zijn voor eigen gebruik. Materialen en begeleiding zijn gratis.  Meer weten?  bel met Annemie Smits 024 6773831 

Vrijwilligersavond

Een keer per jaar worden de vrijwilligers van de vereniging, die het hele jaar actief zijn in de vereniging en voor de vereniging,
beloond met een etentje.  


Benefietvoetbalwedstrijd 

Elk jaar in augustus voetbalt het eerste elftal van W.V.W. belangeloos de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen een tegenstander van allure. Na deze wedstrijd is W.V.W. klaar voor het nieuwe seizoen en zijn de posities ingevuld. Hier zit voorafgaande een loterijverkoop aan vast.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de Seniorenvereniging Weurt en wij besteden die voor een dagtrip voor mindervalide leden uit ons dorp. Tevens wordt er door de vereniging een loterij gehouden en trekt de scheidsrechter in de rust het winnende lot.
Henk van Bergen coördineert.

     Belastinginvulhulp


Onze leden kunnen een beroep doen op het invullen van het jaarlijkse inkomstenbelastingformulier. Goed opgeleide vrijwilligers verzorgen deze dienst. 
De belastinginvuller komt bij u thuis, of u wordt gevraagd om langs te gaan tijdens een spreekuur. Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die u verstrekt. Meer informatie bij ons secretariaat.

   
                                             


Felicitatie 

Wordt u 85 jaar of ouder, dan komen wij u feliciteren met uw verjaardag en dat uiteraard alleen wanneer u het bezoek op prijs stelt.  85 jaar en ouder is helaas niet voor iedereen weggelegd en dat maakt dat het feit zo bijzonder is en daarom willen wij even stil staan bij dit speciale moment.  Informatie bij ons secretariaat.