contact

Algemene informatie over de vereniging.                                                                            
Heeft U vragen over de vereniging, stel ze aan de voorzitter Henk van Bergen tel: 024 6772881
Senioren voelen zich thuis bij de grootste seniorenvereniging van Nederland en iedereen heeft zo zijn eigen reden om lid te zijn. De één kiest voor de belangenbehartiging en de ander kiest voor de voordelen die het lidmaatschap biedt.  Een derde gaat vooral voor de gezelligheid.
Wat is uw reden om lid te worden?
*     de gezelligheid
*     de activiteiten
*     de belangenbehartiging
*     de vele voordelen                                                           
*     het vrijwilligerswerk
*     de informatievoorziening


Lid worden

                                     
Lid worden gaat als volgt. Stuur een berichtje naar de ledenadministratie, Bernadette Faber, of spreek een van de bestuursleden aan. Maak bekend dat je lid wil worden en je krijgt het inschrijfformulier toegestuurd dan wel aangereikt.
Vul daarna het formulier volledig in en lever het in bij Bernadette Faber of bij een van de bestuursleden.
Het lidmaatschap kost € 22,- per jaar en de inning gaat per incasso.
Bij vragen neemt u contact met een van de bestuursleden of met:
Bernadette Faber,  Scharsestraat 19 6551ZA  Weurt  024 6776294. 
e-mail; bernadette.faber@gmail.comAdreswijziging of mutaties
Veranderingen in uw persoonsgegevens graag doorgeven aan de ledenadministratie.
Mail naar; bernadette.faber@gmail.com

Pasjes
Bij vragen over de seniorenpas kunt u terecht bij:
Bernadette Faber  024 6776294BESTUUR 
Voorzitter:                    Henk van Bergen 024 6772881

Secretaris:                    Annemie Smits 024 6773831
                                     Past v.d. Marckstraat 10 6551 ZS Weurt
                                     E-mail: senioren-weurt@live.nl

Penningmeester:          Sjaak Klaassen 024 6775030
                                     Bankrekening: NL 82 RBRB 0983 8962 32

Ledenadministratie:     Bernadette Faber 024 6776294
                                     Scharsestraat 19 6551 ZA  Weurt
                                     E-mail; bernadette.faber@gmail.com

Redactie De Cirkel 
en website:                  Ton Zwartjes 024 3771047
                                    Kerkstraat 24 6551 ZZ Weurt         
                                    E-mail; tonzwartjes@upcmail.nl
                                    Kopij Cirkel: cirkelweurt@outlook.com

Lid:                             Theo Bartels  024 6773574   

Lid:                             Willie Koppers  024 8450771  

Lid:                             Wilbert Schoenmakers  06 36396901