Welkom op de website van de 50+ Vereniging Weurt
 
Zoals u ziet zijn we druk bezig om onze website een nieuw jasjes te geven!
Op deze website vind u alle informatie over onze komende en gehouden activiteiten. Daarnaast leuke columns, foto's en nog veel meer.
We wensen u veel plezier bij het rondkijken en hopen u een keer bij een van onze activiteiten te zien.

                                                                             

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De website
Onze website seniorenweurt.com is handig om informatie te bekijken of op te zoeken. Het is ook handig deze op je bureaublad vast te zetten dan wel een tegel te maken. Op zich niet moeilijk om te doen en makkelijk als je even wil kijken. Met een klik ben je dan binnen. 

Op deze website komt o.a. aanvullende informatie te staan, aansluitend op wat er in de Cirkel gepubliceerd is en weetjes over wat er in ons dorp gebeurt. 


 Er is een maandelijkse column;  gewoon een kijk en een kwinkslag op het dagelijkse leven. 


We proberen up-to-date te blijven, input vanuit de leden is welkom, de webmaster bepaald uiteindelijk wat er geplaatst wordt. 


De website werd in 2020 door gemiddeld 1012 mensen per maand bekeken.  
In het eerste halve jaar van 2021 werd onze website gemiddeld door 713 mensen bekeken en in juli door 846 mensen, in augustus door 1038 mensen, in september door 1071 mensen
Regelmatig kijken op deze site is een must.  Weetjes. 

Onder de toets documenten vindt u digitaal; 
- de Cirkel 
- de kortingslijst winkeliers 
- de privacywetgeving AVG  

Onder de toets services voor leden vind u; 
- de kortingslijst van FASv 
- de kortingslijst van zorgverzekeraars


----------------------------------------------------------
16 sept. 

Algemeen. 
Na het gedeeltelijk weer opengaan van onze maatschappij wilden wij direct beginnen met het opstarten van diverse activiteiten. Hierbij zitten we gebonden aan al gemaakte afspraken. Dit heeft er toe geleid dat we iedereen moesten inlichten via e-mail en de leden zonder internet per brief. We willen deze manier van communiceren tot een minimum beperken maar voor nu kon dat niet anders. Voor data kijk in de agenda op deze website. De volgende artikelen geven nog verdere informatie.

-------------------------------------------------------------
Terugblik activiteiten.
In een tijdsbestek van 4 weken in september en oktober hadden we maar liefst 5 toegevoegde activiteiten; de 5-daagse reis, 
het 2-daagse wandelweekend, de toneelmiddag, een bloemschikmiddag en de dagtocht. 
En tussendoor nog de algemene ledenvergadering. Er was veel tijd gestoken om een en ander onder de aandacht te brengen middels e-mails en post. Enige terughoudendheid, misschien ingegeven door corona, was er wel met betrekking tot de deelname. Dit is alleszins te begrijpen en voor alle leden doen we ons best, ook als de interesse eens iets minder is.


De 5-daagse reis naar Sauerland was als vanouds gezellig. De deelnemers waren blij er weer eens op uit te kunnen en Sauerland biedt mogelijkheden. Het hotel was bekend maar deze keer was helaas bij aankomst de lift kapot. Dit gaf enige hilariteit en aanpassing voor een dag. 


Bezoeken aan een groot kasteel, een bezoek aan een gesloten kolenmijn en het hoogtepunt het afdalen naar een druipsteengrot gaven deze midweek een bijzonder karakter.  
s' Avonds was er entertainment waar ieder vaan genoot zoals van de bingo en de muziekavond. Afsluitend was er een bezoek aan de dom in Keulen en het outlet center in Roermond. 
Een zeer geslaagde reis waar de deelnemers volop van genoten hebbenHet 2-daagse wandelevenement was voor dit jaar in het weekend gepland om zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven om mee te doen. 

Helaas kwam dit zo niet geheel uit de verf. Het evenement verliep goed; het weer zat mee, de stemming was prima, de veiligheid was goed geregeld en bij de intocht was er muziek. 


De organisatie had haar zaakjes goed voor elkaar. Volgend jaar hopen we weer een avond-4-daagse te kunnen organiseren. Voor dit jaar, na corona, was dit een heel goed alternatief. De toneelmiddag was met 80 bezoekers weer druk bezocht. De acteurs en actrices van het Wijchens Amateur Toneel (WAT) brachten een misdaadverhaal op de planken met een lach en een traan. Tot het laatst bleef het spannend. 

Het WAT komt graag spelen in De Kloosterhof. Het publiek en de zaal lenen zich voor deze try-outs. Het publiek komt uit alle dorpen kijken. Het bloemschikken had een middag gepland om herfststukjes te maken. De materialen waren voorhanden, het gereedschap en het enthousiasme brachten de deelnemers zelf mee. Het was gezellig onder elkaar en onder leiding van Virginia werden mooie stukjes gemaakt. 

Altijd leuk om creatief bezig te zijn met elkaar. In december wordt er een middag gepland om kerststukjes te maken die we dan weer gaan bezorgen bij geselecteerde leden.

De jaarlijkse dagtocht was er een met veel bezienswaardigheden. Een bezoek aan het Louwman museum en een stadswandeling met gids door het historische Gouda. In het Louwman museum stonden prachtige classis cars van hoge kwaliteit. Topmerken uit de hele wereld van de autohandel stonden te glanzen en te stralen. 

De binnenstad van Gouda was zeer de moeite waard. De 2 gidsen legden alles goed uit en namen de tijd daarvoor. Het uitstekende zonnige weer deed de rest. De koffie, prima lunch en zeer goed verzorgde diner maakten deze dag in een woord af. En daar doen we al deze activiteiten voor; even uit de dagelijkse beslommering, uit de sleur en de zinnen verzetten. We gaven als seniorenvereniging flink gas om activiteiten te organiseren na corona en dat even nodig. 

We gaan het nu even iets rustiger aan doen maar gaan zeker door, te beginnen met de Minder valide dag en de vernieuwde Doe-en-tref dag in november.


Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 okt. 
De jaarlijkse ALV werd laat dit jaar om de bekende redenen georganiseerd. De opkomst was zoals andere jaren en een matige afspiegeling van onze leden. De agenda was overzichtelijk en het zwaartepunt lag in deze vergadering op een tweetal onderwerpen; de financiële huishouding en de gewenste  naamsverandering. 
De penningmeester had een goede uitleg bij het financiële overzicht waarbij duidelijk werd dat we een hele gezonde vereniging zijn. De kascommissie had haar huiswerk grondig gedaan en de stukken goedgekeurd. 
Vorig jaar werd er gevraagd aan onze leden een nieuwe naam te verzinnen. Dit was nodig door het vertrek bij de Unie KBO en aansluiting bij FASv. Met 65% van de aanwezigen werd een nieuwe naam aangenomen. Zodra de statuten zijn aangepast is de nieuwe naam: 
50+Vereniging Weurt. 
Deze naam zal in al onze correspondentie, Cirkel, website etc. gebruikt gaan worden. 


Na de korte pauze kwam notaris Lex Lohman uitleg geven over de werking van het testament en uitgebreid uitleg over het levenstestament. Deze gaat vooral over het volmacht geven bij mindere wilsbekwaamheid. Een zeer leerzame lezing, duidelijk gebracht en in een gemoedelijke stijl. Deze ALV was zeer de moeite waard in alle opzichten en we kunnen als vereniging weer met nieuw elan vooruit dankzij onze leden.

---------------------------------------------------------------
Bijeenkomst 13 seniorenverenigingen.  
Op 27 september was er een bespreking met die verenigingen welke zich begin dit jaar hebben afgezonderd van de Unie KBO en zich al dan niet hebben aangesloten bij de Federatie Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Onder leiding van de voorzitters van Weurt en Bemmel werd de vraag voorgelegd wat ons nog bindt voor de toekomst. 

Het hoofdstuk Unie KBO was voor elke aanwezige vereniging een afgesloten hoofdstuk. Er zijn geen losse eindjes meer, alleen Weurt wil nog een financieel appeltje schillen met de Unie KBO omdat wij bij de eindafrekening onheus zijn behandeld. De andere verenigingen wachten vooralsnog af wat hiervan de uitkomst zal zijn. 

Wat bindt ons in de toekomst? Eigenlijk alleen onze geschiedenis van uittreden bij de Unie KBO en de solidariteitsgedachte bij de meeste verenigingen naar elkaar toe. De meeste verenigingen willen ook bij FASv aangesloten blijven omdat zij via De Koepel Gepensioneerden het belang van landelijke belangenbehartiging wenselijk vinden. De Koepel vertegenwoordigd hierbij meer dan 300.000 leden. 

Afgesproken is dat de voorzitters een notitie maken over thema's die in de toekomst in een overlegsituatie aan de orde zouden kunnen komen. Afhankelijk van de interesse voor dit thema kan elke vereniging de keuze maken om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Wij als verenigingen kunnen van elkaar leren. Succesvolle activiteiten (thema's) kunnen op deze manier prima met elkaar gedeeld worden.
-------------------------------------------------------------------------

Bankje.
                                               
Jaren geleden schonken we als Seniorenvereniging Weurt een picknickbankje om in het Weurtsche Straatje te zetten. 

Loop eens door het Straatje en pak je rust op dit bankje; hij mag er wezen. 

Er zijn voor op de kop van het Maas en Waalkanaal, tegenover de 'Walvis', de verkeerstoren voor de scheepvaart op de Waal, nog 2 bankjes gepland. Het wachten is op de vergunningen. 
 
-----------------------------------------------


Overstap naar FASv 
We zijn per 01-01-2021overgestapt naar de Federatie Algemene Senioren verenigingen, kortweg FASv. 

                                                 
Deze vereniging heeft nu om en nabij de 27.000 leden en via FASv zijn we ook direct lid van de Koepel van Gepensioneerden. Deze Koepel vertegenwoordigd landelijk ongeveer 300.000 leden en doet belangenbehartiging voor pensioenen voor meer dan 3 miljoen mensen. We zijn minder contributie-afdracht kwijt en hebben als lokale seniorenvereniging alle vrijheid, zeker ook om de toekomst positief in te vullen. 

Kijk op deze website onder de toets 'ledenservice' welke kortingen gegeven worden via FASv, onder andere bij verschillende zorgverzekeraars. 
Op de website van FASv, www.fasv.nl vind je alle informatie over deze belangenbehartiger. Deze kun je aanklikken om 'binnen' te komen.

Als er vragen over het een en ander zijn kun je bellen met Sjaak Klaassen tel. 024 6775030 of met Ton Zwartjes tel. 024 3771047. We hebben een mooie toekomst voor ons!


-------------------------------------------------


Klussen. 
In verschillende Cirkels bood Wilbert Schoenmakers aan om kleine klusjes bij mensen te willen gaan doen. En zie hier; enkele klusjes zijn al gedaan. 

De bedoeling is om specialisten zoals elektriciens, ict-ers of zomaar handige handjes te verenigen in een cluster om mensen te helpen. Kleine klusjes, daar gaat het om. 

Bel gerust met Wilbert, tel. 06 36396901 als je mee wil doen in de cluster en een klusje hebt.   


---------------------------------------------------------
Persberichten

Hulp bieden aan een ander gezin.
Het project Gezinnen voor elkaar in Beuningen heeft de afgelopen tijd al voor veel leuke matches gezorgd. Het project is een samenwerking tussen de welzijnsorganisatie Stichting Perspectief en MEE Gelderse Poort.

Als steungezin bied je vrijwillig en tijdelijk ondersteuning aan gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan door een kind een dag(deel) op te vangen en samen iets leuks te ondernemen. Maar dit kan ook door een gezin op weg te helpen zich meer thuis te voelen in hun nieuwe dorp of nieuwe omgeving.
Openstaande vragen
We krijgen regelmatig nieuwe aanmeldingen van gezinnen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Een vraag die we laatst bijvoorbeeld hebben ontvangen:  Meisje van 12 jaar woont alleen met haar moeder, wil graag contact met leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld eenmaal per 14 dagen op een zaterdag. Ze houdt van dansen, spelletjes, knutselen. Terwijl ze geniet van de gezelligheid van het steungezin (of persoon), heeft haar moeder een moment tijd voor haarzelf.

Ook hebben we gezinnen met jongere kinderen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld: Een jonge vader heeft een hersenbloeding gehad, waardoor moeder druk is met de zorg voor haar man. Het steungezin vangt hun zoontje van 6 één middag op na schooltijd en gaat leuke dingen doen.

Het komt ook voor dat we gezinnen op weg helpen in de gemeente:  Een gezin dat gevlucht is uit Syrië woont sinds 1 jaar in Beuningen. Ouders zijn door alle veranderingen overbelast geraakt. Het steungezin vangt hun twee jongste kinderen op en gaat een middag per week leuke dingen met ze doen. 

Ook helpt het steungezin af en toe de ouders wegwijs te maken in de gemeente.
De vragen zijn erg divers, zo ook de samenstellingen van gezinnen. Lijkt het je leuk om iets te betekenen voor een ander gezin in de gemeente? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of informatie.

Lees je dit en denk je: Mijn gezin kan ook wel een steuntje in de rug gebruiken? Neem dan ook gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Michelle Coenen, MEE Gelderse Poort: 06-10010227 m.coenen@meegeldersepoort.nl
Valerie Bekkers-Slahmi, Stichting Perspectief: 0622064927
valeriebekkers@stg-perspectief.nl----------------------------------------------------------
Inwoners van gemeente Beuningen krijgen vanaf maart hulp bij administratie.


 Vanaf maart gaat het nieuwe project Administratie voor elkaar van start. Stichting Perspectief start met 9 vrijwilligers die mensen op weg gaan helpen met vragen rondom hun administratie.


 Infopunt in samenwerking met de bibliotheek

(Let op: eerste keer geopend op dinsdag 7 april a.s.)


 Iedere eerste dinsdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, kan binnen gelopen worden in de Lèghe Polder (Schoolstraat 16 in Beuningen). Hier kunnen mensen terecht met vragen over o.a. formulieren of brieven. Ook kan hier hulp en advies gegeven worden bij het aanvragen van regelingen en toeslagen. Je ontvangt bijvoorbeeld een brief en begrijpt niet helemaal waar het over gaat. Of je moet dingen uitzoeken en hebt hierbij een computer nodig. De vrijwilligers helpen hier graag mee.


Als mensen niet in de gelegenheid zijn om naar het infopunt te komen. Dan kan er gebeld worden met Stichting Perspectief en dan wordt er gekeken welke vrijwilliger het beste kan helpen op een ander moment.


Aan huis


Het kan iedereen gebeuren: post stapelt zich op en je weet niet meer of die rekening wel of niet betaald is. Je vraagt je af waar het geld toch naartoe gaat. Neem dan contact op. We kijken samen wat er nodig is. Zo kan er bijvoorbeeld een vrijwilliger eenmaal per week langskomen, gedurende maximaal een jaar.


Vanaf maart kun je terecht bij Perspectief:


Meer informatie of een afspraak maken? Dit kan telefonisch of per mail via Stichting Perspectief: 024-6750939 / valeriebekkers@stg-perspectief.nl 

 -------------------------------------------------------
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN de gemeente BEUNINGEN


BEUNINGEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts. 

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 70,00.

Leden van CNV,FNV, ouderenverenigingen en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR.
Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

EINDE PERSBERICHTEN


  


                                                                                                                                                                                                                                             


documenten

SPELREGELS VOOR DEELNAME AAN DE 1 EN 5 DAAGSE REIZEN.

1= De deelnemer is lid van de Seniorenvereniging Weurt. Niet leden mogen ook mee tegen meerprijs.
2= Leden van Sen.ver. van Beuningen, Winssen en Ewijk mogen ook deelnemen.
3= De leden van de Sen.ver. Weurt hebben voorrang bij deelname bij de 5 daagse reis tot aan de  
     inschrijfdatum.
4= Wie vorige keer mee heeft gereisd wordt benaderd door de reisleider en heeft voorrang bij 
      inschrijving.
5= Bij overschrijving wordt voor deelname geloot. Bij loting hebben leden voorrang bij niet
     leden (trekking door bestuursleden).
6= De deelname is pas definitief als de kosten zijn voldaan.
7= In de kosten zitten geen reis- en annuleringsverzekering.
8= Bij vragen waarin deze spelregels niet voorzien beslist de reisleider (Henk van Bergen).
9= Bij alle overige vragen beslist de reisleider (Henk van Bergen).

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2018.                                                                                                                                                                                                              

Diversen.                                                          De Cirkel   
Wet Bescherming Persoonsgegevens    


       Privacy statement
         Seniorenbond Afdeling Weurt
mei 2018

 

Seniorenbond Afdeling Weurt verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Seniorenbond Afdeling Weurt.

Seniorenbond Afdeling Weurt streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als Seniorenbond Afdeling Weurt. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij voldoen aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Seniorenbond Afdeling Weurt persoonsgegevens?
Seniorenbond Afdeling Weurt verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
·      Leden en vrijwilligers van Seniorenbond Afdeling Weurt
·      Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle onderdelen van KBO-PCOB verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingen als het landelijk verenigingsbureau zijn.Waarvoor verwerkt Seniorenbond Afdeling Weurt persoonsgegevens?
Om lid te kunnen worden bij Seniorenbond Afdeling Weurt aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals berichten over op handen zijnde activiteiten en nieuwsbrieven.

Verwerkt Seniorenbond Afdeling Weurt bijzondere persoonsgegevens?
Nee, Seniorenbond Afdeling Weurt verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. Seniorenbond Afdeling Weurt draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat Seniorenbond Afdeling Weurt met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook bestuursleden  kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket, o.a. de penningmeester.

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
Seniorenbond Afdeling Weurt wisselt alleen persoonsgegevens uit met KBO-PCOB.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.


Cookies e.d. op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO-PCOB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.  
KBO-PCOB verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO-PCOB verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens Seniorenbond Afdeling Weurt van mij verwerkt?
Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die Seniorenbond Afdeling Weurt  verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie of het secretariaat.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Seniorenbond Afdeling Weurt kunt u terecht bij de afdeling waar u lid van bent, bij de provinciale bond (KBO-Gelderland) en KBO-PCOB. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

KBO-PCOB heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer 030 -3400 600 of per mail: Threes.Geelen@kbo-pcob.nl.

Wijzigingen privacy beleid
Seniorenbond Afdeling Weurt streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van Seniorenbond Afdeling Weurt is altijd het meest recente statement beschikbaar.